The Technical Symposium of Sino-German International Cooperation on Major Water Programm

YIN Daqiang
YIN Daqiang

Tongji-University

ZUO Jian’e
ZUO Jian’e

Tsinghua University

 SONG Yonghui/DUAN Liang
SONG Yonghui/DUAN Liang

CRAES

LIAO Zhenliang/YIN Hailong
LIAO Zhenliang/YIN Hailong

Tongji-University

DAI Xiao-hu
DAI Xiao-hu

School of Environment Sci.& Engin., Tongji University Dean

ZHANG Yalei/ZHOU Xuefei
ZHANG Yalei/ZHOU Xuefei

Tongji University

CHEN Hongbin
CHEN Hongbin

School of Environment Science and Engineering, Tongji University.

YI Jing
YI Jing

Tongji University

IE expo China 2020 is presented by IFAT © 2020 版权所有 沪ICP备12049585号